brandsäkra huset

Brandsäkra huset, 21 tips du inte får missa!

Att brandsäkra huset är något som är ett absolut måste för att husägare. Dels så minskar du risken att du och din familj ska komma till skada vid en eventuell brand samtidigt som du även skyddar din egendom genom att brandsäkra huset.

 

Utöver detta så ökar du även värdet på ditt hus genom att brandsäkra huset. En annan klok investering för att skydda familjens hälsa och privat egendom är att vattensäkra huset.

 

Som alltid när det gäller att brand och vattensäkra sitt hem så är det klokt att vända sig till ett certifierat företag som är specialiserade inom restoration och förebyggande åtgärder mot brand och vattenskador.

 

Undrar du annars hur du gör för att både vattensäkra och brandsäkra ditt hus? Här får du snabba 21 tips som ingen husägare bör missa:

 

1. Rökdetektorer

Installera rökdetektorer i varje våning och sovrum i ditt hus. Dessa detektorer kan upptäcka rökutveckling och varna dig i tid för att vidta åtgärder.


2. Brandvarnare

Brandvarnare är kopplade till ett brandlarm som reagerar på ökande värme. De ger en tidig varning om brand och kan hjälpa dig att reagera snabbt.


3. Brandsläckare

Placera brandsläckare på strategiska platser i ditt hus, till exempel vid ingångar och i köket. Se till att alla i familjen vet hur man använder brandsläckaren korrekt.

 

4. Brandfiltar

Ha brandfiltar lättillgängliga i ditt hus. En brandfilt kan användas för att kväva mindre bränder och för att skydda dig själv när du lämnar ett rökfyllt rum.


5. Branddörrar och brandtätningsmaterial

Hjälper också att brandsäkra huset. Installera branddörrar och använd brandtätningsmaterial runt dörrar och fönster för att förhindra spridning av brand och rök mellan olika delar av huset.


6. Använd brandbeständiga material

Vid renovering eller byggande, använd brandbeständiga material i ditt hus, som brandsäkert gips, brandsäkra isoleringar och brandsäkra takmaterial.

 

7. Brandsäkra huset genom god elsäkerhet

Se till att din elanläggning är korrekt installerad och underhållen av en kvalificerad elektriker. Undvik överbelastning av eluttag och använd säkra förlängningskablar. Kontrollera regelbundet elkablar och apparater för eventuella skador.

 

8. Rengöring och underhåll hjälper också till att brandsäkra huset

Håll ditt hus rent och undvik ansamling av brandfarliga material. Rengör regelbundet skorstenar och ventilationskanaler för att undvika brandrisk.


9. Brandutrymningsplan

Utforma och öva en brandutrymningsplan med alla medlemmar i hushållet. Ha klara utrymningsvägar och en mötesplats utanför huset.


10. Utbildning

Få utbildning i brandbekämpning och första hjälpen. Kunskapen kan vara avgörande för att agera snabbt och effektivt i en nödsituation. Brandsäkerhet är en kontinuerlig process, så se till att regelbundet kontrollera och uppdatera dina brandskyddsåtgärder.

 

Om du är osäker på hur du brand­säkrar ditt hus, kan det vara klokt att kontakta en brandexpert eller en lokal brandmyndighet för råd och rekommendationer som är specifika för ditt boende.

Se även till att vattensäkra ditt hus!

För att vattensäkra ditt hus och minimera risken för vattenskador finns det också flera åtgärder du kan vidta och som även dessa skyddar familjens hälsa och egendom. Här är några tips på vägen du inte får missa:

 

11. Rörinspektion och underhåll

Regelbundet inspektera rörledningar, kranar och avloppssystem för läckor, korrosion eller andra skador. Laga eventuella problem omedelbart och se till att underhålla systemen regelbundet.

 

12. Takunderhåll

Se till att taket är i gott skick och inte har några skadade eller missade takpannor. Kontrollera takets tätningsmaterial för att förhindra läckage under regniga perioder.


13. Dräneringssystem

Se till att din fastighet har en fungerande och effektiv dräneringssystem runt huset för att avleda bort regnvatten. Rensar regelbundet golvbrunnar, stuprör och avloppsrännor från löv och skräp.


14. Fönster och dörrar

Kontrollera att tätningarna runt fönster och dörrar är intakta för att förhindra vattenintrång. Se till att fönster och dörrar är korrekt installerade och tätade.

 

15. Sumppump

Om ditt hus har en källare eller ligger i en riskzon för översvämningar kan det vara fördelaktigt att installera en sumopump. En sumppump hjälper till att avlägsna överskottsvatten och minskar risken för översvämningar i källaren.


16. Isolering

Kontrollera att all isolering i ditt hus är som den ska vara.

 

17. Ventilation

Kontrollera att ventilationsanordningarna fungerar som de ska. Dålig ventilation kan leda till fuktproblem och mögeltillväxt.


18. Vattentäta material

Använd vattentåliga eller vattentäta material i områden som är känsliga för fukt, till exempel badrum, tvättstugor och kök. Välj kakel, golvbeläggningar och målningar som är vattenavvisande.


19. Översvämningsskydd

Om du bor i områden med hög risk för översvämningar kan det vara lämpligt att investera i extra översvämningsskydd, till exempel översvämningsbarriärer, flyttbara vattenskyddsväggar eller dräneringssystem för att minimera risken för vattenskador.

 

20 . Varmvattentank och rörisolering

Isolera varmvattentankar och rörledningar för att förhindra kondensbildning och vattenläckage.

 

21. Hemförsäkring

Till sist men verkligen inte minst, se till att du har en omfattande hemförsäkring som täcker vattenskador. Kontrollera vad som ingår i försäkringen och se till att den är uppdaterad.


Kom även ihåg att jämföra hemförsäkringar med varandra för att få ett komplett skydd, dessutom så finns det pengar att kunna spara på köpet när du jämför och väljer den mest fördelaktiga hemförsäkringen för dig och dina behov.


Sammanfattningsvis när du önskar vattensäkra och brandsäkra huset!


Det är viktigt att vara proaktiv när du vill vattensäkra och brandsäkra huset. Även om det sparar pengar att göra saker själv så täcker många gånger en försäkring inte en eventuell skada när du själv har utfört arbetet.

 

Dessutom så är du garanterad att arbetet blir korrekt utfört när du även anlitat ett certifierat företag. Jämför offerter företag emellan och glöm heller inte att ta en närmare titt på recensioner via Facebook, Trustpilot eller företagens Google Business Profile för att läsa vad tidigare kunder säger om företaget som du funderar på att anlita.